مهندسین برق قدرت

مهندسین برق قدرت روزانه - دانشگاه ملایر

آیا حیوانات نیز سادیسم دارند؟!

اندکی تحمل فرمایید تا تصویر به طور کامل بارگزاری شود. 

[ سه شنبه ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ ] [ 11:39 ] [ A.Dashti ]

[ ]